Nu är regeringens proposition om elcykelpremien fastslagen! Det innebär att privatpersoner över 18 år som köper en elcykel/elmoped får ett bidrag på 25 procent av elcykelns totala kostnad. Det handlar om ett bidrag per person. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Du som köpt en elcykel från och med detta datum ska spara kvittot för att kunna ansöka om bidraget. På kvittot måste det framgå vilket fordon det gäller, genom till exempel ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.
Det kan dröja en bit in på våren innan man som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Mer information om bidraget kommer att finnas närmare årsskiftet på Naturvårdsverkets hemsida.