Elcykelpremien - 25% tillbaka vid köp av elcykel

Elcykelpremien

Elcykelpremien är en term som florerar vilt på nätet och i butiker, men vad innebär den egentligen?
Premien är en del av regeringens klimatsatsning med syfte att ge fler pendlare möjligheten att byta ut sitt fordon till ett mer klimatsmart transportmedel.
På så sätt bidrar vi till mindre trängsel i våra städer, minskar bullret och drar ner på utsläppen.

Elcykelbidraget riktar sig till dig som köpt en ny elcykel efter 20 september 2017 och motsvarar 25% av elcykelns kostnad.
Den som köpt elcykeln har kunnat ansöka om Elcykelpremien hos Naturvårdsverket som administrerat ansökningarna och utbetalningarna.
I oktober 2018 meddelar Naturvårdsverket att pengarna som avsatts för Elcykelpremien 2018 snart är slut. För aktuell info om premien och dess framtid se Naturvårdsverkets hemsida.

 

FAKTA OM ELCYKELPREMIEN
  • Premien motsvarar 25 procent av priset på fordonet, inklusive moms.
  • Maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor.
  • Premien gäller för privatpersoner som fyllt 18 år som köper en ny elcykel
  • Elcykeln ska kunna identifieras med ramnummer vilket ska framgå på kvittot eller annan handling som kunden får från handlaren.
  • Elcykel ska vara CE-märkt (eller uppfylla motsvarande krav).
  • Naturvårdsverket hanterar ansökningar i turordning från det att de inkommit.
  • Premien kan användas en gång per person.
 

Informationen är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats. Mer info om premien hos Naturvårdverket.

CYCLEUROPE I SVERIGE

Monark Excersise

0