Leveransvillkor

1) LEVERANSMETOD

Alla leveranser skickas med DHL och kommer att skickas till av kunden valt utlämningsställe. Cycleurope Sverige levererar endast inom Sverige. Det är kundens ansvar att vid beställningstillfället tillse att det valda utlämningsstället är korrekt.

2) LEVERANSTID

Normal leveranstid till utlämningsställe är 2-4 veckor. Tiden räknas från dagen efter genomförd beställning.

3) UPPHÄMTNING AV VARA I BUTIK

  • När cykeln är redo för att hämtas på valt utlämningsställe blir kunden informerad om detta via telefon och/eller e-post till de kontaktuppgifter som kunden uppgett vid beställningstillfället.
  • Cycleurope rekommenderar att kunden personligen hämtar ut cykeln vid utlämningsstället. Vid hämtning av cykel ska giltig legitimation och order-id kunna uppvisas. Bud uppvisar både egen och beställande kunds legitimation samt order-id.

4) EJ UPPHÄMTAD CYKEL

  • Cykeln finns tillgänglig för hämtning på valt utlämningsställe 4 veckor efter avisering om att cykeln är klar att hämtas vid utlämningsstället. Cykel som ej hämtas under denna tidsperiod går i retur till Cycleurope.
  • Cycleurope förbehåller oss rätten att debitera kostnader för returfrakt, administration och ev. ytterligare frakter för cykel som inte hämtas ut. Total kostnad för returfrakt 800 kr (ej ev. vidarefrakter inkluderat)

5) SKADOR VID TRANSPORT

Om cykel skadas i transport, oavsett om skadan är synlig eller dold, ska detta omgående anmälas till Cycleurope, dock senast inom 3 dagar efter att cykeln hämtats ut hos utlämningsstället. Cycleurope förbehåller sig rätten att frånsäga sig hantering av transportskadeärenden om cykeln tagits i bruk. Kunden ska därvid vara medveten om att ärendet ska rapporteras och avslutas innan cykeln tas i bruk.

6) RETUR

Om cykeln är specialbeställd gäller ej returrätt på den beställda cykeln.

7) FORCE MAJEURE

Cycleurope är befriat från att fullgöra bolagets förpliktelser om detta beror på omständigheter som Cycleurope inte har kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller liknande händelser.

CYCLEUROPE I SVERIGE

sjosala_logotyp PEAK_logotyp

0