Garantivillkor elcykel

 

 GARANTIVILLKOR ELCYKLAR

 • För el-assisterad cykel (elcykel) erbjuder Monark genom Cycleurope Sverige AB konsumenter en garanti med en löptid på 36 månader från inköpsdatum.
  Garantin gäller under förutsättning att regelbunden service utförs enligt anvisningar i EGOING Serviceschema av auktoriserad cykelverkstad (certifierad elcykelspecialist), och att de tillämpliga fälten i servicekortet i konsumentens elcykelmanual, vilken levererats tillsammans med den el-assisterade cykeln, signerats och stämplats av cykelverkstadens serviceansvarige eller lagrad i verkstadens digiatala serviceplattform.
 • Monark erbjuder genom Cycleurope AB 10 års garanti på ram och framgaffel i stål och aluminium för fel och brister i material och tillverkning.
  El-assisterad cykel med ram eller framgaffel av kolfiber omfattas inte av denna garanti.
 • Monark erbjuder genom Cycleurope Sverige AB 5 års garanti på ram och framgaffel för fel och brister hänförligt till lackeringen.
 • Garanti gäller endast då en konsument köper en elcykel för privat bruk.

GARANTIN GÄLLER INTE:

 • Skada som består i eller är en följd av normalt slitage, korrosion, förbrukning, åldersförändring eller färg-/formförändring
 • Fel hänförbart till felaktig justering eller bristfälligt underhåll, som utförts av konsumenten eller av denna anlitad icke auktoriserad verkstad för el-assisterade cyklar
 • Montering av nya komponenter eller tillbehör, som utförts av konsumenten eller av denna anlitad icke auktoriserad verkstad för el-assisterade cyklar
 • Skada eller försämring beroende på olycka
 • Fel uppkomna vid felaktig användning ellerunderlåtenhet att följa skötsel-och serviceanvisningar
 • El-assisterade cyklar som erhållits genom sponsring
 • Vid yrkesbruk eller inom kommersiell verksamhet (postdistribution, uthyrning etc.)
 • Om modifiering av ram, gaffel eller komponenter har vidtagits
 • Icke originaldelar för el-systemet; eller om den el-assisterade cykeln varit föremål för försök till trimning eller annan manipulering.

VIDARE GÄLLER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR GARANTIN FÖR FÖLJANDE KOMPONENTER AV DEN ELASSISTERADE CYKELN:

 • BATTERI:
  • Garantin omfattar 600 fullständiga laddningscykler med kvarvarande kapacitet om ≥ 60 % av nominell kapacitet för varje laddningscykel.
  • Senaste laddning får inte ha gjorts mer än 3 månader tillbaka i tiden. (Max charge intervall - 2200h).
  • Batteriets förseglingar måste vara intakta och batteriet får inte ha öppnats av annan än CESAB auktoriserad servicepersonal på auktoriserad verkstad.
  • Garantin omfattar inte sprickbildningar och skador på batterihöljet, eller läckage eller inträngning av vatten i batteriet som följd av skador på batteriet.
 • KABLAGE OCH ANSLUTNINGAR - Garanti omfattas endast följande krav uppfylls:
  • isolering oskadad
  • Kontaktdon hela och oskadade sensorer
  • Sensor är oskadad
  • Hastighetssensor är oskadad
  • Momentsensor oskadad
 • KONTROLLBOX - Garanti omfattas INTE om:
  • Hölje sprucket eller skadat
  • Kontaktstift deformerade
  • Obehörigt försök till reparation eller manipulering
 • MOTOR - Garanti omfattas INTE om:
  • Planetväxel är skadad, slidna eller har skadade kugghjul
  • Dålig infettning, åldrat smörjmedel
 • DISPLAY - Garanti omfattas INTE om:
  • Spräckt glas eller hölje
  • Vatteninträngning som följd av skador på displayen
  • Bromshandtag
  • Utsliten brytare
Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) åtar sig Monark genom Cycleurope Sverige AB att reparera eller byta ut den el-assisterade cykeln, eller de delar, som omfattas av garantin.
För att göra anspråk på garantin ska konsumenten kontakta den återförsäljare från vilken den el-assisterade cykeln köptes. Konsumenten ska visa upp ett giltigt kvitto eller annat inköpsbevis i original, samt ifylld servicebok med stämplar i instruktionsbok.
Vid ett icke godkänt garantianspråk förbehåller sig  Monark genom Cycleurope Sverige AB rätten ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav, och konsumenten ska betala för eventuella reparationer som inte omfattas av garantin.
Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. Reklamationsrätt gäller enligt konsumentköplagen

Villkoren uppdaterades senast 170322 reviderad 190404

CYCLEUROPE I SVERIGE

sjosala_logotypSpectra

0