Garantivillkor för ram och gaffel

GARANTIVILLKOR FÖR RAM OCH GAFFEL

 • Monark erbjuder genom Cycleurope Sverige AB 10 års garanti på ram och framgaffel i stål och aluminium för fel och brister i material och tillverkning
 • Garantin gäller cykel, inklusive el-assisterad cykel, tillverkad 2018 eller senare
 • Cykel med ram eller framgaffel av kolfiber omfattas inte av denna garanti.
 • Monark erbjuder genom Cycleurope Sverige AB 5 års garanti på ram eller framgaffel för fel och brister hänförligt till lackeringen.
 • För övriga komponenter gäller Konsumentköplagens bestämmelser.
 • Garantin gäller enbart för cykel som inköpts för privat bruk.
 • Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. Reklamationsrätt gäller enligt Konsumentköplagen.


GARANTIN GÄLLER INTE

 • Skada som består i eller är en följd av normalt slitage, korrosion, förbrukning, åldersförändring eller färg/formförändring
 • Fel hänförbart till felaktig justering eller bristfälligt underhåll, som utförts av konsumenten eller av denna anlitad icke auktoriserad verkstad
 • Montering av nya komponenter eller tillbehör, som utförts av konsumenten eller av denna anlitad icke auktoriserad verkstad
 • Skada eller försämring beroende av olycka
 • Fel uppkomna vid felaktig användning eller underlåtenhet att följa skötsel- och serviceanvisningar
 • Om modifiering av ram, gaffel eller komponenter vidtagits
 • Icke originaldelar använts
 • Lackskador som uppstått genom yttre åverkan till följd av slag stötar eller naturlig nötning
 • Lackskador som förvärrats genom underlåtenhet att göra lackbättringar

Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) åtar sig Monark genom moderbolaget Cycleurope Sverige AB att reparera eller byta ut defekta delar som omfattas av garantin. För att göra anspråk på garantin skall konsumenten kontakta den återförsäljare från vilken cykeln inköpts. Konsumenten skall visa upp ett giltigt kvitto eller annat inköpsbevis i original. Vid ett icke godkänt garantianspråk förbehåller sig Cycleurope Sverige AB rätten att kräva ersättning för arbete och material och kostnader som föranletts därav, och konsumenten skall betala aktuella reparationer som inte omfattas av garantin. 
Principen om nyttoavdrag skall tillämpas.

Villkoren togs fram 170724 reviderades 190404

·         Crescent erbjuder genom Cycleurope Sverige AB 10 års garanti på ram och framgaffel i stål och aluminium för fel och brister i material och tillverkning.

·         Garantin gäller cykel, inklusive el-assisterad cykel, tillverkad 2018 eller senare.

·         Cykel med ram eller framgaffel av kolfiber omfattas inte av denna garanti.

·         Crescent erbjuder genom Cycleurope Sverige AB 5 års garanti på ram eller framgaffel för fel och brister hänförligt till lackeringen.

·         För övriga komponenter gäller Konsumentköplagens bestämmelser.

·         Garantin gäller enbart för cykel som inköpts för privat bruk.

·         Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. Reklamationsrätt gäller enligt Konsumentköplagen.

 

CYCLEUROPE I SVERIGE

sjosala_logotypSpectra

0